Regeringen överlämnar nya regler gällande generationsskifte i fåmansföretag till riksdagen

Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Regeringen har idag beslutat att lämna över ett förslag till riksdagen gällande nya regler för "likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag".

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har idag beslutat att lämna över ett förslag till riksdagen gällande nya regler för "likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag".

Av regeringens pressmeddelande framgår följande:

"Regeringen föreslår i dag att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Förslaget härstammar från utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag och är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. De nya reglerna ska träda ikraft den 1 juli.

- Det här underlättar för att företag kan fortsätta drivas inom familjen när någon går i pension. Det är viktigt eftersom familjeföretag är en central del av svensk ekonomi och står för ett stabilt och långsiktigt ägande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Med dagens regler kan en försäljning av ett fåmansföretag till en närstående medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person. I en proposition som regeringen beslutat om idag föreslås att det ändras. Ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet föreslås.

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag."

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Vi återkommer med ett fördjupat TaxNews när propositionen är offentliggjord.

Kontakt:

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

Henrik Ohlin
+46 70 894 60 33
henrik.ohlin@kpmg.se

Peter Nilsson
+46 76 876 95 27
peter.nilsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.