Fordonsindustrin på väg in i en ”perfekt storm” av förändring och osäkerhet – global studie med 1 000 branschledare

GAES: Global studie med 1 000 ledare i fordonssektorn

Fordonsbranschen saknar en tydlig samsyn kring vilka teknologier som kommer att dominera framtidens drivsystem. Vikten av att hitta sin roll i ekosystemet och hur man strategiskt skall förhålla sig till utvecklingen är viktigare än någonsin, och i en allt mer komplex värld väntas lagstiftaren få en viktigare position. Det är några av insikterna i årets Global Automotive Executive Survey, som baseras på en undersökning med närmare 1 000 ledande befattningshavare inom fordonsindustrin samt 2 000 konsumenter världen över.

1000
Global Automotive Executive Survey 2019

I dagarna lanseras den 20:e upplagan av KPMG:s globala studie om fordonsindustrin (GAES). Undersökningen visar tydligt att de ledande befattningshavarna tror på ett nära förestående skifte i branschen och att fordonsaktörerna behöver bygga på de centrala kompetenserna samtidigt som de definierar en ny roll bortom den traditionella expertisen – det vill säga vilken position man vill ta i det nya ekosystemet.
Studien visar samtidigt att ledarna i fordonsindustrin inte är särskilt rädda för minskad lönsamhet. KPMG varnar dock för just det – att lönsamheten kommer att minska när branschen inom kort möts av tuffare marknadsförhållanden.

– Under en tid av förändring måste fordonsindustrin vara bekväm med en viss nivå av oro. Det finns inget universellt svar och branschen består idag av ett antal sammankopplade men självständiga öar. Dessa kommer att förändras, slås samman och utvecklas i takt med att branschen omfamnar den tekniska revolutionen. Vi ser den här osäkerheten framförallt inom mjukvarudriven verksamhet. Majoriteten av OEM-företagen i undersökningen anser sig vara kapabla att hantera en väl utvecklad plattformstjänst för att erbjuda mobilitetstjänster. KPMG anser tvärtom att traditionella tillgångsbaserade aktörer kommer att få svårt att konkurrera med teknikjättarna när det kommer till mjukvarudrivna mobilitetslösningar, säger Christoffer Sellberg, branschansvarig för fordonsindustrin på KPMG Sverige.

 

De viktigaste insikterna i årets globala studie om fordonsindustrin:

  • Fordonsindustrin kommer sannolikt att drivas av policyer och regleringar. Trots att OEM-företagen under de senaste decennierna har sagt sig ansvara för den tekniska agendan, är tre av fyra (77 procent) av de ledande befattningshavarna övertygade om att den rollen nu tas över av lagstiftarna som kommer att sätta den primära agendan definierad av branschpolicyer.

  • De flesta länder lär troligtvis välja drivteknik utifrån sin tillgång på råmaterial: vi kan förvänta oss att USA fokuserar på förbränningsmotorer och bränslecellsbilar (FCEV-fordon) medan Kina dominerar marknaden för e-mobilitet.

  • Återförsäljarlandskapet genomgår en dramatisk förändring – antalet återförsäljare kommer att ha minskat eller transformerats med 30-50 procent år 2025.

  • Ingen enskild aktör kommer att kunna stå för hela värdekedjan – allt fler företag kommer sannolikt att vilja samarbeta i framtiden.

  • Majoriteten av konsumenterna vill köpa en hybridbil som deras nästa fordon.

  • Batteridrivna elfordon går om bränslecellsfordon som årets främsta tillverkningstrend.

  • Branschens ledande befattningshavare pekar ut Toyota som det varumärke som är bäst positionerat för framtida framgång, följt av BMW och Tesla.

 

Olika drivtekniker kommer att finnas samtidigt

Studien visar på en relativt jämn fördelning mellan batteridrivna elfordon (30 procent), hybrider (25 procent), bränslecellsfordon (23 procent) och förbränningsmotorer (23 procent) år 2040 – men att batteridrivna elfordon tar täten. Och konsumenterna säger ”nej” till helt alternativa drivtekniker. De väljer i första hand en hybrid som sin nästa bil tätt följt av en bil med förbränningsmotor.

 

Mobilitet och logistik slås ihop
Förväntningarna blir också allt större på ett ekosystem för mobilitet och logistik. Fler ledande befattningshavare än någonsin (60 procent) anser att vi i framtiden inte längre kommer att skilja mellan transport av människor och av varor.

– En sak står klar: det finns ingen aktör som kan klara det här helt ensam. Med framväxten av det vi kallar ”mobilistik” kommer företagen att behöva se över sin affärsmodell och behovet av samarbete för att skapa ett ekosystem för mobilitet. Det svaret står 83 procent av respondenterna bakom, vilket tyder på att det finns en stark medvetenhet i branschen. Det företag som erbjuder den bästa kundupplevelsen för människor och varor kommer sannolikt att äga plattformen, säger Björn Hallin, styrelseordförande på KPMG Sverige, som har lång erfarenhet från arbete med ledande aktörer inom fordonsindustrin.


kpmg.com/gaes2019 finns fler insikter från KPMG:s undersökning Global Automotive Executive Survey 2019. Där finns även ett interaktivt verktyg för att filtrera resultat per land, respondenter och ämne, för att göra sina egna analyser.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Sellberg, Branschansvarig fordonsindustri KPMG Sverige, christoffer.sellberg@kpmg.se, 070-597 47 97

KPMG Global Automotive Executive Survey 2019

Totalt 3 000 respondenter världen över, varav 1 000 är ledande befattningshavare inom fordonsindustrin – mer än hälften är direktörer, vd:ar, styrelseordförande eller styrelseledamöter. Respondenterna representerar företag i alla delar av fordonsindustrins värdekedja, vilket omfattar fordonsproducenter, nivå 1-, 2- och 3-leverantörer, återförsäljare, leverantörer av finansiella tjänster, leverantörer av mobilitetstjänster och för första gången även ICT-företag. Över 60 procent av alla deltagare är verksamma i företag med en årsomsättning som överstiger 1 miljard amerikanska dollar, och 26 procent av dem har till och med en omsättning som överstiger 10 miljarder dollar. Undersökningen genomfördes online från oktober till november 2018.

Dessutom intervjuades 2 000 kunder från hela världen i alla åldrar och med alla utbildningsbakgrunder för att ge oss insikter och värdefulla perspektiv och åsikter.

Läs mer om resultaten på home.kpmg/gaes2019

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.