HQ-målet är avgjort

HQ-målet är avgjort

Förlikningen som hovrätten beslutade står fast.

1000

Högsta domstolen (HD) meddelade den 23 januari 2019 att de inte beviljar prövningstillstånd i HQ-målet (ref Mål nr T 3589-18). Därmed står den förlikning som hovrätten beslutade om fast. HQ-målet är därmed avgjort.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.