Beräkna ränteavdrag i koncerner med Korus – spara dyrbar tid

Beräkna ränteavdrag i koncerner med hjälp av Korus

Beräkna ränteavdrag i koncerner på några sekunder. Läs om Korus, en digital lösning som hjälper er hantera nya ränteavdragsregler.

Beräkna ränteavdrag i koncerner på några sekunder. Läs mer om Korus från KPMG!

Beräkna ränteavdrag på några sekunder – Korus automatiserar processen

Nya ränteavdragsregler ställer också nya krav på företagen. För att hantera och effektivisera de komplexa beräkningarna i verksamheter med flera bolag har KPMG utvecklat Korus – ett program som automatiserar koncernutjämningsprocessen och genomför den på ett par sekunder. Med hjälp av Korus sparas dyrbara timmar, till och med dagar, vid skattehanteringen inom koncerner. Verktyget minimerar dessutom risken för felaktigheter i beräkningarna.

– Jag är mycket stolt över att kunna presentera denna revolutionerande tjänst. Efter tusentals testkörningar och hundratals utvecklingstimmar är det fortfarande lika magiskt varje gång att se Korus beräkna, sortera och rekommendera ett koncernresultat, säger Anders Carls som är ansvarig för framtagandet av Korus.


Nya ränteavdragsregler 2019

Från och med 1 januari 2019 kommer avdragsrätten för räntekostnader generellt vara begränsad. Begränsningen innebär förenklat att ett bolags räntenetto är avdragsgillt upp till 30 procent av bolagets skattemässiga resultat före värdeminskningsavdrag och räntenetto (EBITDA). Reglerna innehåller inga egentliga gruppundantag. Det innebär att en beräkning av avdragsgill ränta måste göras för varje enskilt bolag i en koncern.

Skatteutjämning mellan svenska bolag i en koncern kan göras med koncernbidrag. Varje koncernbidrag påverkar både givande och mottagande bolags avdragsunderlag för räntor, EBITDA-underlaget. En koncernbidragsplanering är redan idag tidskrävande och måste ofta ske på mycket kort tid i samband med koncernens skatteberäkning. När hänsyn även ska tas till respektive bolags räntekostnader kommer planeringen bli än mer omfattande.

Med det nya regelverket kan koncernens skattesituation påverkas mycket av små förändringar i räntenivåer och resultat. Beräkningar av hur sådana förändringar påverkar det skattemässiga resultatet och skattekostnaden är komplexa och tidskrävande, där förändringar i ett koncernbolag kan få effekter på flera andra koncernbolags förutsättningar för ränteavdrag.
 

Hur kan Korus hjälpa er att beräkna ränteavdragen?

Korus står för KPMG:s Koncern- och ränteutjämningssystem. Korus är ett automatiserat verktyg som utifrån en algoritm föreslår koncernbidrag och ränteutjämning bolag för bolag i en koncern. Den automatiserade processen sker på ett par sekunder och gör det därför enkelt att modellera koncernens skattesituation, även om förutsättningarna ändras. Korus rekommendation syftar till att minimera årets skattemässiga överskott för koncernen. Korus tar i nuvarande version inte hänsyn till resultat eller ränteberäkningar för flera år, även om en manuell flerårsberäkning underlättas med verktyget.
 

Funktioner:

  • Föreslår koncernbidrag för att i möjligaste mån nyttja äldre underskott före yngre underskott i koncernen
  • Tar hänsyn till koncernbidragsspärrar vid rekommendation av koncernbidrag
  • Föreslår avdrag för negativa räntenetton i bolag med positiva räntenetton i en koncern
  • Föreslår koncernbidrag för att maximera ränteavdragsutrymmen utan att öka årets sammanlagda skattebetalning i en koncern


Fördelar med Korus:

  • Minskar betydligt tiden det tar att färdigställa koncernens skattedispositioner
  • Möjliggör en optimering som i praktiken varit väldigt svår att överhuvudtaget klara av manuellt
  • Minimerar risken för överföringsfel och manuella felberäkningar
  • En flexibel lösning som kan implementeras på många olika sätt som stöd till befintliga skatteberäkningar (t ex i Excel)


Datahantering och teknik

Korus hanterar all data lokalt. Ingen bolagsdata behöver således lämna koncernens lokala miljö för att beräkningarna ska kunna göras. För att programmet ska kunna uppdateras löpande krävs internetuppkoppling.

Det finns i praktiken ingen begränsning av hur många körningar som kan göras med verktyget, eller hur stora datamängder som kan hanteras. Korus kan användas på datorer med Microsoft Windows 7, 8 eller 10.


Kontakta oss för mer information!

Vi tror att Korus är unikt i sitt slag och vi hjälper flera kunder inom det här området där Korus föreslår skattemässiga dispositioner för koncerner enligt såväl de befintliga som de kommande reglerna. Korus kan integreras i era befintliga system eller användas separat.
Är du är intresserad av att lära dig mer om Korus, skicka ett mail till:

korus@kpmg.se

Du kan också höra av dig direkt till din personliga kontakt på KPMG.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.