Industri 4.0: Bristande strategier och ledarskap bromsar transformationen

Industri 4.0: Faktorerna som bromsar transformationen

En stor del av tillverkningsbolagen hänger inte med i den fjärde industriella revolutionen. Genom att fokusera enbart på operativ effektivisering missar många själva poängen med i4.0. Det visar en ny omfattande studie från KPMG International.

1000

Kontakt:

Daniel Sziranyi

Partner, Strategy & Operations

KPMG in Sweden

E-post
Industri 4.0. Genrebild

Den färska rapporten A Reality Check for Today’s C-suite on Industry 4.0 – experimentation is ending utforskar vad vissa företag lyckas göra rätt och vad många aktörer behöver göra bättre för att hantera den största affärsutmaningen, tillika möjligheten, som uppstått inom industrin på mycket länge.

– Det vi ser är att många bolag rusar fram med Industri 4.0-initiativ av alla tänkbara slag på grund av de stora möjligheterna att skapa substantiellt värde. Ingen vill riskera att halka efter. Problemet är att “alla” ser ut att vara med på transformationståget men få tycks veta vart de är på väg. Alltför många aktörer saknar både en tydlig vision och övergripande strategi. Den enkla förklaringen till varför många industribolag fortfarande saknar ett helhetsperspektiv och istället arbetar med Industri 4.0 i isolerade funktionella upplägg är att förändringen tar tid. Ett tvärfunktionellt synsätt i en industriell, funktionell organisation är svårt, och därför väljer man ofta en försiktig approach med små digitala pilotprojekt för att lära sig, innan man slår på en ny, storskalig digital affärsstrategi. Men nu börjar vi nå en industriell mognadsgrad som innebär att bolag behöver ta större grepp. Tiden för experiment är över, säger Daniel Szirányi, Head of Industrial Markets på KPMG Sverige.

Många tillverkningsbolag är fortfarande kvar i startgroparna, där investeringarna baseras på förväntad kostnadsbesparing. Men den digitala revolutionen handlar om så mycket mer än effektivisering, och aktörer som inte lyckas utveckla sina affärsmodeller och hitta nya värdekedjor kommer få svårt att hävda sig på marknaden.

– Har man inte klivit på industri 4.0-tåget innan år 2020 riskerar man att bli ifrånsprungen. Men att förändras för framtiden handlar inte om tekniken i sig, eller om effektiviseringar av enskilda processer. Företagsledare, precis som människor i allmänhet, bländas ofta av häftiga digitala verktyg som t.ex. digitala glasögon (Hololens) eller futuristiska uttryck som Artificiell Intelligens, och djupdyker i tekniken, istället för att först förstå i vilket syfte företaget skall förändras och därefter applicerar digitala lösningar på de områden där mest värde kan skapas. En framgångsrik digital strategi handlar om att utmana och utveckla sina affärsmodeller, med stöd av de innovationer som teknologin möjliggör. Det är då man skapar ännu bättre tjänster för sina kunder och ett konkurrenskraftigt erbjudande som håller långsiktigt, förklarar Daniel Szirányi.

 

Isolerade pilotprojekt skapar falsk känsla av framsteg

KPMG:s experter har identifierat att det inom många tillverkningsbolag finns en falsk trygghetskänsla, inte minst på toppnivå.
Studien lyfter fram hur många organisationer implementerar enskilda projekt och sedan pekar på kostnadseffektivisering som ett bevis på framgångsrik i4.0-transformation. Detta synsätt blir dock missvisande i längden.

– Alltför många organisationer skördar bara ett marginellt värde från olika kortsiktiga pilotprojekt. Istället för att fokusera på en specifik teknologi för att förbättra en specifik funktion, behöver företagsledare ta ett helhetsperspektiv och förstå vart företaget är på väg, vilket värde det kan skapa i sin värdekedja och med vilken effektivitet verksamheten bör bedrivas. Därefter kan olika tekniska i4.0-lösningar lyfta företaget till nästa nivå.

Enligt Daniel Szirányi är det till exempel inte helt ovanligt att se industriföretag jobba med digitala lösningar för att öka planbarheten och förutsägbarheten för maskinunderhåll, men samtidigt inte utnyttja möjligheten att använda samma information till produktutveckling eller att utvärdera möjligheten att utveckla en tjänst gentemot kund.

– Verkligt värde skapas först när man har ett helhetsperspektiv tvärs företagets värdekedja och funktioner, samt om man synkroniserar nya affärsmodeller med en genomarbetad digital roadmap. Detta är något som vi på KPMG har mångårig erfarenhet inom. Ett bra exempel på just ett holistiskt perspektiv inom industri 4.0 är den smarta fabriken hos Lamborghini i Italien, där KPMG samarbetat med ett helhetsperspektiv, från att utveckla den grundläggande operativmodellen till implementering av stort antal i4.0-lösningar på verkstadsgolvet. Resultatet ser vi tydligt idag; det är en av bilindustrins mest moderna och digitala fabriker, avslutar Daniel Szirányi.

Klicka här för att ta del av hela KPMG Internationals studie om Industri 4.0 (pdf)

KPMGs nyckelpunkter för en framgångsrik i4.0.-transformation:

  • Fokusera på affärsvärde och effektivitet i verksamheten i första hand. Börja inte med tekniska lösningar, utan låt tekniken vara motorn för förändringen när planen är satt.
  • Bygg en i4.0-strategi som omfamnar hela verksamheten – tvärs värdekedjan och med start på högsta beslutsfattande nivå. Gör en logisk implementeringsplan som balanserar både förändringsarbete som möjliggör förutsättningarna till förändring, samtidigt som den tar hänsyn till genomförbarhet. Positiva framgångsfaktorer under resans gång är viktiga för att utveckla en kultur som är öppen till nya affärsmodeller och digital teknik. 
  • Se inte industri 4.0 som ett enskilt projekt, utan som en möjliggörare i den nya digitala ekonomin, tvärs företagens värdekedja och i dess ekosystem.

 

Hur väl lyckas ni?

Genom det snabba självskattningstestet i studien kan du se hur du och din organisation ligger till i jämförelse med aktörer som just nu lyckas med sin transformationsresa.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.