EU-direktiv om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna publicerat

EU-direktiv om löpande informationsplikt publicerat

Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018.

1000

Kontakt

Magnus Nilsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om EU-direktivförslaget om att införa nya regler om "obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang" - nu senast här.


Idag har justeringarna publicerats i EU:s officiella tidning vilket innebär, trots att direktivet ska tillämpas först från 1 juli 2020, att direktivet kommer få effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018. 


Detta innebär, enkelt uttryckt, att arrangemang/transaktioner som träffas av regelverket och vars första steg genomförs från och med den 25 juni 2018 också kommer att behöva rapporteras till skattemyndigheterna 2020. Rapporteringsplikten åligger i första hand förmedlare. Om skattebetalaren inte har en förmedlare övergår rapporteringsplikten på skattebetalaren.


Alla som har gränsöverskridande transaktioner behöver därför omgående sätta sig in i om de omfattas av rapporteringsplikten. Kontakta oss för vidare diskussion. 

 

Kontakt

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@kpmg.se

Prenumerara på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.