Propositionen med nya skatteregler för företagssektorn överlämnad till riksdagen

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen. Propositionen överensstämmer i allt väsentligt med förslaget i lagrådsremissen, se tidigare TaxNews. Vi analyserar nu propositionen och dess effekter vidare.

Riksdagen planerar att rösta om förslaget den 13 juni 2018 och de nya reglerna föreslås att träda i kraft redan den 1 januari 2019. Det är därför hög tid att sätta sig in i hur förslaget kan komma att påverka er verksamhet.

 


2018-06-15:
Riksdagen beslutade den 14 juni att anta regeringens proposition om nya skatteregler för företagssektorn.


Kontakt

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se


Caroline Väljemark
caroline.valjemark@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.