KPMG stärker engagemanget i WomenCorporateDirectors

KPMG stärker engagemanget i WomenCorporateDirectors

Den 8 mars blev det officiellt att KPMG stärker engagemanget i WomenCorporateDirectors – världens största globala nätverk för kvinnor i styrelser. Tina Zetterlund, Head of Tax på KPMG, tar över ansvaret för WCD Sverige tillsammans med den erfarna styrelsearbetaren Kia Orback Pettersson.

1000
WCD 18

WomenCorporateDirectors (WCD) är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelsepositioner och finns representerat i över 40 länder runt om i världen. Den svenska delen lanserades i fjol under Almedalsveckan. Tina Zetterlund tar nu över ansvaret för KPMG Sveriges engagemang i WCD och har i ett första steg rekryterat Kia Orback Pettersson till posten som extern ordförande, Chair, för nätverket i Sverige.

Kia Orback Pettersson har mångårig erfarenhet från styrelser i olika ägarstrukturer, från ägarledda och PE till statliga och börsbolag. Idag är hon styrelseordförande i Teracom, Mediaplanet och Friskis&Svettis samt styrelseledamot i JM, Kungsleden och Odd Molly. Hon har även engagerat sig i hur styrelsefrågor drivs i andra länder och har ett stort internationellt nätverk.

– Jag är jätteglad för att få möjligheten att driva upp WCD här i Sverige. Ett väl fungerande näringsliv är en viktig förutsättning för att skapa ett bra samhälle. Det finns så många bra kvinnliga styrelseledamöter och så mycket bra praktisk erfarenhet att utbyta och dela. Att få möjligheten att tillsammans utveckla styrelsearbetet och därmed öka värdeskapandet i bolagen är fantastiskt roligt och viktigt, säger Kia Orback Pettersson.

Vad vill ni uppnå inom WomenCorporateDirectors?

– WCD:s syfte är att utveckla styrelsearbetet genom att samla kvinnliga ledamöter med erfarenhet från större publika bolag. Vi är övertygade om att diversifierade team presterar bättre och det gäller på alla nivåer. För att bryta gamla invanda mönster måste vi agera och ta initiativ i vår vardag. För oss på KPMG handlar detta om bland annat om att driva WCD:s svenska verksamhet, säger Tina Zetterlund, chef för KPMG som nu tar rollen som Co-Chair.

Vad blir WCD Sveriges huvudfokus under året?

– Det övergripande temat för nätverket under 2018 och 2019 kommer att vara ”Best Practice in the Board Room”. Jag ser mycket fram emot att diskutera dessa frågor tillsammans med Kia och nätverket, avslutar Tina.

Om WomenCorporateDirectors

WomenCorporateDirectors är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelser. Nätverket utgörs av styrelseledamöter med erfarenhet av stora publika bolag och finns representerat i över 40 länder. KPMG International har varit huvudsponsorer till WCD i över 10 år och har ett långsiktigt samarbete på global och lokal nivå.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.