Förmåner och representation - så undviker du de vanligaste fallgroparna

Ny skattekurs: Hantera förmåner och representation

Marie Enander är skatterådgivare på KPMG och håller i skattekursen ”Hantera förmåner och representation” som nu lanseras i ny tappning. Här berättar hon om kursen och tipsar om hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

1000
Marie Enander, Skatterådgivare på KPMG

Vad krävs för att ni som bolag ska kunna yrka avdrag för en konferensresa? När riskerar era medarbetare att beskattas för en förmån? När kan en middag med kund räknas som representation och inte bara en trevlig middag? När riskerar middagen att ses som en muta? Fallgroparna gällande representation och förmåner är många och ibland krångliga att reda ut.


Kursen ”Hantera förmåner och representation” har uppdaterats och startar på nytt i mars. Berätta om den nya kursen!
– Vi insåg att det tidigare formatet var för omfattande både vad gäller innehåll och tidsmässigt. Nu har vi istället valt att ha en heldag där man kan delta i klassrum på KPMG:s kontor i Stockholm eller via länk (webinar). Vi kommer bland annat gå igenom de grundläggande reglerna gällande förmåner för anställda, såväl skattepliktiga som skattefria, vilka de är samt vad som krävs för att de ska vara skattefria/skattepliktiga. Likaså behandlar vi reglerna kring intern och extern representation samt de nya reglerna för avdragsrätt som trädde i kraft 1 januari 2017, berättar Marie Enander, skatterådgivare och ansvarig för kursen.
 

Några särskilda nyheter som deltagarna får ta del av?
– För ett år sedan kom det nya regler kring avdrag (inkomstskattemässigt) för måltider vid representation, dessa regler får jag ofta frågor kring så de kommer vi gå igenom. Det har ju även kommit nya riktlinjer från Skatteverket avseende vilka sporter man får använda sitt friskvårdsbidrag till samt att trängselskatt vid privat körning med tjänstebil sedan den 1 januari 2018 ska rapporteras separat.
 

Vem vänder sig kursen till?
– Kursen vänder sig till dig som har det operativa ansvaret eller ansvarar för den interna kontrollen i ett bolag. Det är även en kurs för dig som chef som ofta ställs inför just dessa frågor och/eller du som attesterar, godkänner eller hanterar kostnader för förmåner, representation och konferenser och som måste ha god kunskap om detta för att hantera kostnaderna och riskerna korrekt.
 

Du får ofta frågor om representation från våra kunder. Vad är viktigast att fokusera på?
– I korthet handlar felen ofta om avsaknad av korrekt syfte vid en representation. Numera finns inte avdragsrätten inkomstskattemässigt för måltiden kvar (tidigare 90 kr per person och måltid), men för att dra av momsen eller eventuella kringkostnader måste fortfarande bedömningen göras: Är måltiden representation enligt reglerna eller inte? Finns risk för förmånsbeskattning eller kan måltiden rent utav riskera att ses som muta? Detta bland annat kommer vi titta närmare på i kursen.
 

Vilka är de största fällorna?
– Reglerna, och ibland avsaknaden av dem, är komplexa då de i många fall är i gråzonen och situationen varierar på grund av olika omständigheter eller förutsättningar. Som alla vet är detta något som media gärna granskar och skriver om. För att undvika risken att synas offentligt och/eller riskera en skatterevision av Skatteverket bör man ha god kännedom om dessa regler, vilket denna kurs ger.

Information om kursen ”Hantera förmåner och representation”

Kursen startar med en heldag kl.10:00-15:00 (där du kan välja att delta i klassrum på KPMG:s kontor på Vasagatan 16 eller via webinar) som följs av två fördjupningspass á två timmar (kl. 09:30-11:30) via webinar.

Dag 1 går vi igenom grunderna avseende förmåner och representation t ex vad som gäller personalvårdsförmåner, arbetsredskap, representation, konferensresor och när en kundaktivitet/gåva riskerar att ses som en muta.

Under det första fördjupingspasset går vi igenom personalvårdsförmåner och arbetsredskap och hanteringen av dessa och under fördjupningspass nummer två går vi igenom representation, konferensresor och risken för muta mer djupgående.

Kursen ges via KPMG University, vilket innebär att du alltid kan delta på distans via webinar. Läs mer och anmäl dig här

I portalen KPMG University finns kurser inom fler områden. Exempelvis mot offentlig sektor finns ett brett utbud, likaså grundläggande utbildningar inom ekonomi & bokföring. Se hela kursutbudet här.

 

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.