Kan din julgåva ses som en muta?

Kan din julgåva ses som en muta?

Som företagare kanske du funderar över julgåvor till kunder. Då kan det bland annat vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Och att gränsen mellan julgåva och muta kan vara knepig att bedöma.

1000

Julgåva till kunder

Det är inte ovanligt att företag överlämnar gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen. Sådana gåvor är normalt inte avdragsgilla.


Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar där syftet med mötet är att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen är det därför inget som hindrar att man överlämnar en gåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges då för varje gåva – enligt Skatteverket – med högst 180 kr exklusive moms per person.


Ett företag kan även få avdrag för reklamgåvor till kunder och leverantörer. Gåvorna bör dock utgöra produkter från företagets eget sortiment/egna tillverkning eller bestå av enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp exempelvis golfbollar, paraplyn osv. Att det beloppsmässiga avdraget för reklamgåvor måste avgöras i varje enskilt fall har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i RÅ 2010 ref 33. I det aktuella fallet godtogs 350 kr inklusive moms per gåva. Men avdrag på betydligt lägre belopp har vägrats i andra fall.

Gåva till kund – när riskerar en gåva att ses som en muta?

För att en gåva ska betraktas som otillbörlig krävs inte att någon tar emot denna. Det räcker att någon godtar ett löfte om en gåva. Det kan alltså räcka med att den som utlovas en gåva inte tydligt nog avvisar detta erbjudande.


Det behöver inte vara fråga om särskilt stora belopp för att någon ska bli fälld, enligt flera rättsfall räcker det med ett belopp på 200-300 kr för att en gåva ska anses vara otillbörlig. I vissa fall har beloppet även varit betydligt lägre.


Det är således inte beloppet som sådant som är avgörande utan sammanhanget. Till exempel vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning. Att lämna gåva till verksamma vid en upphandling eller annan myndighetsutövning är alltid otillbörligt.

Kontakta oss på KPMG om du har frågor och funderingar. Vi hjälper dig gärna att göra rätt!

 

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.