Tingsrätten på KPMG:s linje i HQ-dom

Tingsrätten på KPMG:s linje i HQ-dom

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i tvistemålet avseende HQ. HQ AB har stämt bland andra den tidigare styrelsen, huvudansvarige revisorn och KPMG på skadestånd.

1000

”Tingsrätten har ogillat HQ:s talan, vilket är tillfredsställande” säger advokat Torgny Wetterberg.

Bakgrund

KPMG var revisorer i HQ AB och HQ Bank. I slutet av sommaren 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank.

KPMGs inställning är att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den statliga Revisorsinspektionen som är granskande myndighet har tidigare gjort en ingående och omfattande prövning av revisionen av HQ AB och HQ Bank, och funnit att revisionerna av HQ och HQ Bank var utförda i enlighet med god revisionssed.

För mer information kontakta:

Torgny Wetterberg, juridiskt ombud, A1 Advokater, 072-236 39 06, torgny.wetterberg@a1advokater.se.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.