Slopat 3:12-förslag

Slopat 3:12-förslag

Regeringen drar tillbaka aviserade förslag om förändrade 3:12-regler.

1000
Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens förslag till ändrade regler för fåmansföretag, de s k 3:12-reglerna. I lördags meddelade regeringen att man drar tillbaka förslaget. Regeringen meddelade samtidigt att man även drar tillbaka den planerade skärpningen vad gäller skiktgränserna för statlig inkomstskatt och att man väljer att gå vidare med bränsleskatten på flygresor, dock med viss justering jämfört med lagrådsremissen.


Bakgrunden till att man drar tillbaka förslaget gällande 3:12 är att det har fått mycket kritik, i synnerhet på grund av de skattehöjningar som förslaget innehåller. I förslaget finns dock även förbättrade regler för att underlätta generationsskiften i fåmansföretag. Vi har fått bekräftat från Finansdepartementet att regeringens besked att inte gå vidare med 3:12-förslaget innebär att man inte heller kommer att lägga fram de föreslagna förbättrade reglerna gällande generationsskiften i 2018 års budgetproposition. Tills vidare synes det alltså vara status quo enligt idag gällande 3:12-regler och även hur dessa påverkar generationsskiften.


Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

 

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.