Lagrådsremiss avseende förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regeringen överlämnade idag den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet, till synes utan några väsentliga förändringar jämfört med tidigare utkast.

1000
Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivt om regeringens arbete med nya skatteregler för delägare i fåmansföretag, de s k 3:12-reglerna. Regeringen överlämnar idag den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet, till synes utan några väsentliga förändringar jämfört med tidigare utkast.
 

Enligt regeringen innebär förslagen bl a att beräkningen av det lönebaseradeutrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs, skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent och ägarskiften mellan närstående underlättas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 

Länk till lagrådsremissen

Välkommen att höra av er till oss om ni har frågor om hur regeringens förslag kan komma att påverka er om förslagen blir verklighet.
 

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.