Förbättrade handläggningstider hos Migrationsverket

Förbättrade handläggningstider hos Migrationsverket

Från och med 1 maj 2017 har Migrationsverket introducerat nya rutiner för certifierade bolag avseende ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd. KPMG är certifierat och kan därmed bidra till förkortade handläggningstider hos Migrationsverket.

1000

Kontakt

Heléne Markström

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Från och med den 1 maj 2017 har Migrationsverket introducerat nya rutiner för certifierade bolag. Rutinerna syftar till att korta de nuvarande långa hanteringstiderna för ansökningar. KPMG är certifierat vilket innebär att ansökningar som skickas in via oss förkortar handläggningstiden. De nya rutinerna gäller för ansökningar som lämnas efter den 1 maj, och under förutsättning att ansökan uppfyller befintliga kriterier som fastställts av Migrationsverket beträffande arbets- och uppehållstillstånd.

En komplett förstagångsansökan ska kunna handläggas inom 10 arbetsdagar, med 20 arbetsdagars handläggning för en förlängningsansökan. En ansökan som saknar positivt fackligt yttrande kan dock ta upp emot 60 arbetsdagar.

Förlängningsansökningar

Vi vill även informera om att Migrationsverket har blivit betydligt striktare när de granskar och bedömer förlängningsansökningar. Migrationsverket undersöker sökandens historik med avseende på lön och försäkringsskydd för hela den föregående arbetsperioden i Sverige. Det är viktigt att kunna påvisa att sökanden har erhållit den lön som ursprungligen erbjöds, samt att arbetsgivaren har tecknat fullt försäkringsskydd under hela arbetsperioden i Sverige.

Tre viktiga faktorer som måste vara uppfyllda när man ansöker om förlängt arbets-och uppehållstillstånd:

  • Kollektivavtalsenliga försäkringar
  • Faktiskt erhållen kollektivavtalsenlig/marknadsmässig lön 
  • Positivt fackligt yttrande som specifikt avser den sökande

Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder med anställda från tredje land en bättre förutsägbarhet framöver.

Mer information kring arbets-och uppehållstillstånd hittar du här

Kontakt:

Heléne Markström
+46 31 61 48 17
helene.markstrom@kpmg.se
 

Kontakta oss

Migration & arbetstillstånd

Mer information kring arbets-och uppehållstillstånd hittar du här.