Kemikalieskatt på elektronik – träffas er verksamhet?

Kemikalieskatt på elektronik – träffas er verksamhet?

Den 1 april införs en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Den 1 april 2017 införs en lag om skatt på kemikalier i vissa vitvaror och elektronik i Sverige. Skatten träffar bl a spisar, kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, mobiltelefoner, routrar, tv-apparater, spelkonsoler och datorer. Lagen får effekt från och med den 1 juli.
 

Skatten uppgår till 8 kr per kilo för vitvaror och 120 kr per kilo för övrig elektronik som omfattas av lagen. Maximalt uppgår skatten till 320 kr per vara. Under vissa förutsättningar kan avdrag göras med upp till 90 procent av skattebeloppet beroende på vilka kemikalier som produkten innehåller.


Skatten ska redovisas och betalas av den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter alternativt yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga produkter från annat land och säljer till någon i Sverige som inte är lagerhållare.


Bolag kan under vissa förutsättningar registreras som lagerhåller hos Skatteverket, vilket innebär att skattskyldigheten ska övervältras på köparen under förutsättning att även denna är registrerad som lagerhållare.


Skatten ska som huvudregel redovisas löpande, exempelvis vid importtillfället. Lagerhållare får redovisa och betala kemikalieskatten till Skatteverket månadsvis istället för löpande


Vem påverkas?

Skatten kommer att påverka företag som tillverkar, säljer och/eller köper vitvaror och elektronik, antingen direkt i egenskap av skattskyldig för skatten eller indirekt genom ett ökat inköpspris.


KPMG:s kommentar

Skatten syftar till att minska förekomsten av vissa kemikalier i hemmen. Avsikten är således att träffa hushållsprodukter, men enligt vår bedömning kommer skatten att slå mycket bredare än så. Förslaget har också blivit väldigt kritiserat.


Eftersom skatten är vikt- och inte prisbaserad, kan skattens andel i priset blir väldigt högt på viss produkter. Detta i en bransch där det redan idag råder kraftig prispress.


Det är viktigt att företag som direkt eller indirekt kommer att träffas av den nya skatten förbereder sig för hur den kommer att påverka verksamheten och prissättningsfrågor. Hur påverkas t ex redan framförhandlade priser? Företag måste också analysera vilka administrativa åtgärder som behöver vidtas. T.ex. är det väldigt centralt huruvida aktörer tidigare i kedjan är lagerhållare för att du ska veta om du ska redovisa skatten eller inte.


Ur ett complianceperpektiv är det viktigt att förstår vilka produkter som påverkas, när de påverkas, vilken skattesats som ska tillämpas, vilka kemikalier de innehåller och även nödvändiga registreringar och rapportering av skatt. Vi tror att detta är en stor utmaning för en bransch som vanligtvis inte behöver hantera punktskatter.


KPMG kan hjälpa er att förbereda er för den nya skatten genom att
 

  • Hjälpa er att se över hur skatten kommer att påverka era varuflöden och hur ni ska hantera prissättningen.
  • Säkerställa vilka varor som berörs och hur ni kan maximera eventuell avdragsrätt för skatten.
  • Från ett complianceperspektiv se över möjligheterna till registrering som lagerhållare samt bedöma i vilka fall vilka fall ni blir skattskyldig.
  • Se över era processer för att optimera hanteringen.


Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar kring vad den nya skatten kan innebära för just ert företag.


Läs mer
KPMG:s samlinggsida om kemikalieskatten

Läs mer om våra tjänster inom indirekt beskattning.

English version

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.