EU har undertecknat frihandelsavtal med Kanada

EU har undertecknat frihandelsavtal med Kanada

Frihandelsavtalet CETA, Comprehensive Economic Trade Agreement, innebär en överenskommelse att avveckla tullar och minska handelshindren mellan EU och Kanada.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Frihandelsavtalet CETA, Comprehensive Economic Trade Agreement, innebär en överenskommelse att avveckla tullar och minska handelshindren mellan EU och Kanada. Avtalet träder provisoriskt ikraft den 1 januari 2017 i avvaktan på att slutlig ratificeringen sker.

Syftet med avtalet är att företag från EU och Kanada ska få förbättrad tillgång till varandras marknader genom lägre tullavgifter och minskad byråkrati vi import och export:

99 procent av tullarna på industrivaror kommer att tas bort redan vid ikraftträdandet av avtalet. För bilar och fartyg sker avveckling av tullarna inom en period om sju år. På sikt kommer således tullavgifter för samtliga industrivaror med ursprung i EU eller Kanada att tas bort.

Då det gäller jordbruksprodukter kommer 92 procent av denna handel att undantas från tullavgifter. Vissa produkter kommer dessutom att liberaliseras med generösare handelskvoter.

  • Utöver avvecklingen och liberaliseringen av tullar innebär CETA ett utvecklat samarbete avseende exempelvis tekniska krav och föreskrifter, offentlig upphandling, investeringshinder, immateriella rättighet och öppenhet på tjänstemarknaden.

  • Avtalet förbättrar svenska företags konkurrenskraft på den kanadensiska marknaden och kommer sannolikt att innebär att Kanada kommer att bli en viktigare handelspartner till svenska företag.


Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om hur ert företag kan dra nytta av det nya avtalet med Kanada.


Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.