HQ - vår inställning till civilmålet

HQ - vår inställning till civilmålet

I november 2016 inleds civilmålet i Stockholms tingsrätt. Nuvarande HQ kräver KPMG och HQ AB:s styrelseledamöter på skadestånd.

1000
Dekorbild

Vår ståndpunkt är att HQ:s krav saknar all grund. Revisorsnämnden har granskat revisionen av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007-2009 och kommit till slutsatsen att revisionerna har utförts enligt god revisionssed. Stockholms tingsrätt har därefter på punkt efter punkt dömt ut EBMs åtal och bekräftat vår bild.

Vår hållning är att revisionen i HQ AB och HQ bank har utförts i enlighet med god revisionssed och att HQs krav saknar all grund.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.