Ställningstagande kan öppna för avdrag av tidigare inlåst importmoms

Ställningstagande kan öppna för avdrag för importmoms

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande skattskyldighet vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet. Ställningstagandet kan innebära att det nu finns nya möjligheter till avdrag för importmoms.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har publicerat ställningstagandet ”Skattskyldighet vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet”. Av ställningstagandet framgår att i de fall Skatteverket är beskattningsmyndighet ska det göras en självständig bedömning av vem som är skattskyldig för importmoms. Detta kan innebära att Skatteverket gör en annan bedömning än Tullverket gällande ombudskap, vilket innebär att någon annan än deklaranten kan vara skattskyldig för importmomsen. Skatteverket kommenterar bl.a. de fall när ett tullombud av misstag uppger fel importör i tulldeklarationen och de fall när någon som inte är tullombud agerar som deklarant för en imports räkning utan att detta anges i deklarationen. 

I dessa fall anser Skatteverket att den som ska använda varorna i sin ekonomiska verksamhet, ”den verkliga importören”, är den som ska redovisa importmomsen i sin momsdeklaration och således eventuellt också göra avdrag. Detta förutsätter dock bl a att det finns en giltig fullmakt mellan den verkliga importören och ombudet samt att den verkliga importören är momsregistrerade i Sverige vid importtillfället.


KPMG:s kommentar

Tullverket har tidigare gjort bedömningen att ombud i vissa fall har blivit skattskyldiga för importer som inte anses hänförliga till ombudens skattepliktiga verksamhet. Momsmässigt har det inneburit att ett ombud inte har avdragsrätt för importmomsen och att det inte har funnits möjlighet att vidarefakturera momsen såsom utlägg med avdragsrätt för varuägaren. Det har i dessa situationer uppstått en inlåsningseffekt av importmomsen där ingen part får avdragsrätt för importmomsen. Skatteverkets ställningstagande öppnar enligt vår bedömning upp för en generösare tillämpning av skattskyldighet för importmoms som förhoppningsvis löser flera av de situationer som inneburit en inlåsningseffekt av importmomsen. 

Detta innebär att det kan finnas skäl att se över om ert bolag har möjlighet att återvinna tidigare nekat avdrag för importmoms. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Vi kan hjälpa er med både tull- och momsrelaterade frågor.

Läs mer
Skatteverkets ställningstagande den 26 april 2016


Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sweden
+46 72 368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.