Standardiserat elektroniskt format för country-by-country rapporter

Standardiserat elektroniskt format för CbC-rapporter

OECD har presenterat ett standardiserat elektroniskt format för utbyte av country-by-country-rapporter mellan jurisdiktioner samt gett ut en användarguide för det nya formatet.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Rapportering i enlighet med country-by-country (CbC) medför att moderbolag i multinationella koncerner med en konsoliderad omsättning på minst 750 MEUR ska lämna information avseende alla bolag i koncernen till skattemyndigheten.


Den 22 mars 2016 har OECD presenterat ett standardiserat elektroniskt format, CbC XML Schema, för utbyte av CbC-rapporter mellan jurisdiktioner. De har även gett ut en användarguide för det nya formatet, se båda dokumenten här. CbC XML Schema är en del av OECD:s arbete för att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av BEPS-åtgärder, som godkändes av G20-ledarna som en del av det slutliga BEPS-paketet i november 2015. Läs mer om OECD:s pressrelease här.


Utbytet av CbC-rapporter som överförs elektroniskt mellan behöriga myndigheter, kommer att hjälpa skattemyndigheterna att få en fullständig förståelse för på vilket sätt multinationella företag strukturerar sin verksamhet. Detta genom att multinationella koncerner årligen ska tillhandahålla aggregerad information beträffande exempelvis intäkter, vinst före skatt, betald skatt och substans i de länder de bedriver verksamhet. Även annan information som visar var koncernen bedriver ekonomisk verksamhet och vilken typ av verksamhet som bedrivs ska tillhandahållas. Läs mer om vilken information som ska tillhandahållas här.

Den information som skall ingå i CbC-rapporten ska enligt huvudregeln ske i det land där moderbolaget i koncernen har sin skatterättsliga hemvist. CbC-rapporten i form av CbC XML Schema kommer att utbytas mellan skattemyndigheter i olika länder i enlighet med relevant internationell informationsutbytesavtal.

Första utbytet av CbC-rapporter kommer att börja 2018, med information om år 2016.


KPMG:s kommentarer

KPMG har tidigare presenterat att Skatteverket har fått i uppdrag att komma med ett författningsförslag gällande CbC som ska vara klart den 29 april 2016. Skatteverket bedömer att den svenska lagstiftningen kommer vara på plats tidigast den 1 januari 2017.


Vi förväntar oss att Skatteverkets författningsförslag i stort kommer att följa OECD:s BEPS Action 13 och att Skatteverket troligtvis kommer att använda det verktyg eller liknande som OECD har gett ut i form av CbC XML Schema. CbC XML Schema kommer att underlätta informationsinsamlingen för att rätt informationen lämnas in till skattemyndigheten.


Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om hur ert företag kommer att påverkas gällande BEPS-projektet.
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.