Incitamentsutredningens förslag presenterat

Incitamentsutredningens förslag presenterat

Incitamentsutredningen presenterde den 15 mars 2016 sitt betänkande "Beskattning av incitamentsprogram".

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post
Dekorbild

I mars 2014 beslutade den dåvarande regeringen att en särskild utredare skulle se över skattereglerna för incitamentsprogram i syfte att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. Idag presenterades resultatet av utredningen.
 

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Införande av särskilt skattegynnade personaloptioner, s k kvalificerade personaloptioner. Den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner ska inte förmånsbeskattas. När andelarna sedan säljs beskattas kapitalvinsten enligt vanliga regler. Sociala avgifter ska inte betalas. Syftet med reglerna är att underlätta för små, nystartade tillväxtföretag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. För att reglerna ska vara tillämpliga krävs att ett antal villkor avseende företaget, företagets verksamhet och den anställde är uppfyllda. Då förslaget bedöms innebära statsstöd till de berörda företagen är reglerna beroende av godkännande från EU-kommissionen innan det kan genomföras.
  • Förändring av dagens värdepappersregel föreslås också. Förfoganderättsinskränkningar som avser kortare tid än två år ska inte skjuta fram beskattningstidpunkten. Vid förfoganderättsinskränkningar som gäller under längre tid än så kan beskattningstidpunkten skjutas fram beroende på om förvärvaren har möjlighet att tillgodogöra sig värdet på instrumentet. Förslaget innebär också att ränta och utdelning som erhålls innan beskattningstidpunkten beskattas i inkomstslaget tjänst. 
  • Utökad kontrolluppgifts- och dokumentationsskyldighet vid värdepapperförvärv på grund av tjänst.


De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.


Läs mer

Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) (PDF 1 MB)


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om utredningen och dess konsekvenser.

 

 

 

Skattenyheter (TaxNews)

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.