Ni har väl inte glömt att redovisa er importmoms?

Ni har väl inte glömt att redovisa er importmoms?

Från den 1 januari 2015 ska företag som är momsregistrerade i Sverige redovisa importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Skatteverket kontrollerar nu företagens importmoms.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Många företag har kontaktat oss efter att ha fått brev från Skatteverket angående importmoms. Från den 1 januari 2015 ska företag som är momsregistrerade i Sverige redovisa importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Tullverket lämnar dock kontrolluppgifter till Skatteverket angående det monetära tullvärdet som angivits i importdeklarationen, ett värde som ska ingå vid beräkningen av importmomsen. Skatteverket har i sina utskick meddelat att Tullverkets kontrolluppgifter inte stämmer överens med av företaget redovisad importmoms.

Om era momsdeklarationer inte stämmer överens med Tullverkets kontrolluppgifter kan vi hjälpa er att identifiera eventuella felkällor. Det kan vara så att differensen är korrekt om ni exempelvis har importerat varor som är undantagna från moms, men det kan också vara så att ni har missat att deklarera importer eller att det blivit något fel hos exempelvis Tullverket eller något tullombud.

Utöver att identifiera vad misstämningen beror på, kan vi vara behjälpliga med att göra rättelser gentemot Skatteverket/Tullverket och ta fram skriftliga rutiner för er verksamhet i syfte att säkerställa en korrekt hantering av importmomsen.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er.
 

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.