Samråd kring EU-kommissionens arbete med en gemensam skattebas, s k CCCTB

Samråd kring EU-kommissionens arbete

EU-kommissionen har i kölvattnet av slutrapporterna i OECD:s BEPS-projekt initierat ett öppet samråd kring återupptagandet av arbetet med ett förslag till direktiv om en gemensam skattebas, s k CCCTB.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Samrådet pågår mellan 8 oktober 2015 och 8 januari 2016 och synpunkter önskas bl.a. på om det – på kort sikt – skulle vara lämpligt att enas om gemensamma regler för implementeringen av vissa BEPS-relaterade aspekter hos den gemensamma skattebasen baserat på nuvarande förslag, fram till dess att kommissionen antar ett nytt (reviderat) förslag till CCTB/CCCTB. Kommissionen efterfrågar vidare synpunkter på till exempel vilken utsträckning CCCTB kan utgöra ett effektivt verktyg mot aggressiv skatteplanering.


Vänligen se följande länkar för mer information om det öppna samrådet:

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt:
Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.