Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att interna tjänster till en momsgrupp ska beskattas

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern...

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde idag Skatterättsnämndens förhandsbesked om att tillhandahållande av interna tjänster från ett utländskt huvudkontor till dess svenska filial, som ingår i en svensk momsgrupp, ska momsbeskattas av momsgruppen.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att filialen i mervärdesskattehänseende skilts från huvudkontoret genom sitt inträde i momsgruppen och i stället blivit en del av denna beskattningsbara person. De tjänster som huvudkontoret tillhandahållit till filialen ska därför anses ha tillhandahållits till momsgruppen enligt EU-domstolens avgörande i C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige. Vidare anger Högsta förvaltningsdomstolen att den kostnadsfördelning som tillämpas innebär att tjänsterna utförs mot ersättning och att huvudkontoret därmed omsätter tjänster. I den utsträckning som de tillhandahållna tjänsterna omfattas av momsplikt är momsgruppen som förvärvare av tjänsterna skattskyldig till moms.

KPMG:s kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom är i linje med EU-domstolens avgörande i Skandia-målet. Även om rättsläget genom domen klarlagts på flera punkter från ett svenskt perspektiv så aktualiserar avgörandet och Skandia-målet en rad andra frågeställningar som kan medföra såväl positiva som negativa momseffekter vid transaktioner mellan huvudkontor och filial.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.