Momsgruppsreglerna slopas helt

Momsgruppsreglerna slopas helt

Regeringen föreslår idag att möjligheten till gruppregistrering för moms slopas från den 1 januari 2015. Förslaget innebär att momsgruppsreglerna helt tas bort såväl för företag inom den finansiella sektorn som för företag som gruppregistrerats inom ramen för skatterättslig kommission.

1000

Skälen bakom regeringens förslag är bland annat att beskattningen ska bli mer neutral mellan den finansiella sektorn och övriga sektorer. Momsgrupperna för företag som har bildats inom ramen för skatterättslig kommission slopas för att undanröja konkurrenssnedvridning.

Förslaget innehåller inte någon särskild övergångsordning med anledning av slopandet av reglerna. I övergångsbestämmelserna anges dock att ägaren till en investeringsvara övertar momsgruppens rättigheter och skyldigheter att jämka ingående moms och att ägaren till en fastighet alternativt hyresgästen (vid andrahandsuthyrning) övertar momsgruppens frivilliga skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal när momsgruppsbestämmelserna upphör att gälla.

Den föreslagna ändringen kommer att få stora konsekvenser för de företag, som idag har utnyttjat möjligheten att gruppregistrera sig för moms. Anledningen till detta är att försäljning av momspliktiga varor och tjänster mellan företagen, som ingått i momsgruppen efter årsskiftet kommer att behöva momsbeskattas. I de fall begränsad avdragsrätt föreligger hos köparen av varorna och tjänsterna kommer denna moms helt eller delvis att bli en kostnad.

Utöver eventuella ekonomiska konsekvenser innebär föreslaget också att de företag som idag ingår i en momsgrupp måste anpassa sig till den nya ordningen och säkerställa en korrekt momshantering. Detta kan vara ett mycket omfattande arbete som bland annat innebär att bedöma momsplikten för de varor och tjänster som säljs mellan medlemmarna inom gruppen. Även andra åtgärder behöver vidtas såsom att säkerställa att de fakturor som ställs ut efter årsskiftet uppfyller momslagens krav och att ersättningen för varor och tjänster är marknadsmässig då annars omvärdering av ersättningen kan aktualiseras i vissa situationer.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.