Ulf Borgcrantz, Partner & Chief Digital Officer

Ulf Borgcrantz, Partner & Chief Digital Officer

Ulf Borgcrantz, Partner & Chief Digital Officer på KPMG Sverige, om sina drivkrafter och hur KPMG kan göra skillnad i världen.

Ulf Borgcrantz, Partner & CDO på KPMG, om sina drivkrafter och hur KPMG kan göra skillnad.

Ulf Borgcrantz Chief Digital Officer KPMG

"Jag försöker inspirera till att våga genomföra saker, inte tänka så mycket"

 

Hur vill du göra skillnad på jobbet?

– Jag vill bidra till att alla ska tycka att det är det roligaste som finns att gå till jobbet, genom att få så många som möjligt att inse att KPMG befinner sig i den mest spännande utvecklingsfasen bland alla kunskapsföretagen i Sverige. Jag vill göra vad jag kan för att få alla att prestera bättre än vad alla trodde var möjligt.

 

På vilket sätt kan du göra det här i din roll på KPMG?

– Jag hoppas att jag inspirerar att våga ta den digitala diskussionen med våra kunder och internt inom KPMG. Jag upplever ibland attityden att ”inget är nytt under solen”, men det bygger på okunskap och kanske oro. Jag försöker inspirera till att våga genomföra saker, inte tänka så mycket.

 

Hur kan vi som företag göra skillnad i världen?

– I ett stort kunskapshus som KPMG så har vi många viktiga verktyg för att skapa förändringar i världen. T.ex. alla verktyg för digitalisering, AI och analytics som vi utvecklat kan på olika sätt bidra till en bättre värld. De kan ge ökad förståelse för hur saker hänger ihop, för hur vi kan hushålla bättre med våra resurser samt minska andelen godtyckliga uppfattningar. Vi har ett stort ansvar att få ut detta på marknaden, alla tjänar på det. KPMGs samlade kompetens inom dessa områden finns inom Lighthouse. Kanske en fantasilös benämning men när man tänker på hur viktig funktion en fyr en gång har varit så ger det andra perspektiv.

 

Hur vill du själv göra skillnad i världen och i livet?

– Genom att inte komplicera saker eller försöka lösa världsproblemen. Många bra små saker är effektivare än en stor!

 

Vad motiverar dig?
– Min stora passion är att förändra och hitta vägar framåt. Inget är omöjligt. När vi använder vår globala KPMG-styrka är vi oslagbara att driva förändring. Alla vill ha förändring, det är inte det som är utmaningen!

 

Vilka personer har inspirerat dig i din personliga utveckling?
– Jag har ingen idol. Många olika personer har haft många goda idéer som inspirerar och engagerar till att ha den typen av yrke och roll som jag och vi som företag har.

– Jag tror på team-arbete framför individ. Det är mycket mer inspirerande att lyssna på en framgångsrik ledare som har genomfört en lyckosam förändring med medarbetare än det är att lyssna till en bergsklättrare.

 

Vad värderar du själv hos en ledare?
– Jag vill ha en intelligent och klarsynt ledare som jag kan lära mig av. En ledare som har en tydlig idé om vart vi ska och hur, som engagerar genom att ställa många frågor och hitta lösningar tillsammans, som skapar en stolthet att tillhöra laget och en kreativ och utvecklande miljö där alla kommer att överprestera med glädje.

 

Hur vill du själv uppfattas när du leder andra?
– Att jag är kreativ och alltid hittar nya lösningar, samt att vi litar på varandra.

 

Snabba frågor med Ulf:

Utbildning? Master of Science, business administration

Innan KPMG: Branschkollega som byggare av konsultpractice.

Utanför jobbet? Helt annorlunda, jag skiljer tydligt på jobbet och utanför jobbet. Utanför jobbget är det helst ingen klocka, helst inga måsten, helst inte boka upp något långt i förväg osv.

 

Dina tre bästa tips till ditt tidigare jag under studietiden:

  1. Ta reda på mer och undersöka varför
  2. Studera något ytterligare ”for fun” och inte för att det är praktiskt användbart
  3. Fokusera mer på innehållet än på betyget