Våra rekryteringsprocesser

Våra rekryteringsprocesser

Så här kan en tänkbar rekryteringsprocess hos KPMG se ut.

Så här kan en tänkbar rekryteringsprocess hos KPMG se ut.

Rekryteringsprocesserna på KPMG kan se olika ut beroende på vilken roll du söker, för juniora tjänster har vi oftast en löpande process och i vissa fall även en assessmentdag. Du kan läsa mer om hur sådana processer fungerar nedan.

Steg 1: Din ansökan

Du söker våra tjänster online via http://www.kpmg.se/ledigatjanster/. I annonsen framgår det vilka dokument vi önskar att du skickar med. Vanligtvis efterfrågar vi CV, personligt brev och betygskopior från universitet/högskola. Vi hanterar inga ansökningar eller CV:n inskickade per mejl.

Steg 2: Urval

I många av våra rekryteringsprocesser arbetar vi med löpande urval, se därför till att skicka in din ansökan så fort du ser en tjänst som intresserar dig. I de flesta av våra processer kommer du som kandidat att få genomföra onlinetester som ett första steg i urvalsprocessen. Dina testresultat är ett komplement till vår helhetsbedömning. Återkoppling på din ansökan kan ske såväl innan som efter sista ansökningsdag, vi återkopplar dig alltid oavsett om du går vidare i processen eller inte.

Steg 3: Intervju

Beroende på vilken process det gäller kan detta steg se olika ut. Vanligast är att vi kallar till en HR-intervju där målet är att lära känna dig som person bättre och stämma av om dina kompetenser matchar den specifika tjänsten. I vissa processer innebär detta steg att du blir inbjuden till en Assessment day. Våra Assessment Days kan vara såväl heldagar som halvdagar på det kontor som tjänsten är förlagd. Under dagen får du möjlighet att visa på dina färdigheter genom case och intervjuer samt träffa avdelningens chefer och medarbetare. Det är en bra möjlighet för dig att verkligen få känna på KPMG:s kultur och visa var du går för.

Steg 4: Slutintervju

Oavsett om du varit på en HR-intervju eller en Assessment Day så är nästa steg en slutintervju. Exakt hur slutintervjun går till beror på vilken tjänst du sökt, men slutintervjun sker oftast med en chef för den avdelning där du är en potentiell medarbetare. Har du inte genomfört något case i tidigare steg får du ibland genomföra det under slutintervjun. I samband med slutintervjun kontaktar vi vanligtvis dina referenser. 

Steg 5: Erbjudande om anställning

Efter slutintervjun blir du kontaktad och får besked om du får erbjudande om en anställning hos oss. Vi hoppas att du i detta skede har fått en bra, tydlig bild av KPMG och vill bli vår nya medarbetare!