Nya ränteavdragsregler för företag?

Välkommen till KPMG på skatteseminarium om den nya utredningen om ränteavdragsrätten!

Sverige införde 2019 nya regler för företags rätt att dra av räntekostnader, de så kallade ränteavdragsbegränsningsreglerna. Regeringen beslutade under 2021 att tillsätta en utredning med syfte att följa upp och se över vissa frågor. Den 31 maj 2024, efter över två års arbete, kommer utredningen att presentera sitt arbete som förväntas ge förslag på ett betydande antal centrala förbättringar inom avdragsrätten för räntekostnader. Utredningen behandlar bland annat om en gemensam bas för EBITDA-underlag inom en koncern ska införas, om femmiljonersgränsen för avdrag ska förändras, hur valutakursförändringar ska behandlas utifrån ränteavdragsreglerna men också allmänt samt hur de riktade ränteavdragsreglerna ska förändras så att de är förenliga med EU-rätten. Viktiga frågor för väldigt många företag.

Den 3 juni anordnar vi på KPMG ett seminarium där vi presenterar och kommenterar de nyheter som utredningen föreslår. Naturligtvis kommer det finnas tillfälle att ställa frågor.

Varmt välkommen!

Mer information

Stockholm
Datum: 3 juni 2024
Tid: Kl. 15.00 - 16.00, efter seminariet är ni välkomna att stanna kvar på fika med våra experter.
Plats: KPMG Stockholm, Vasagatan 16

Göteborg
Datum: 3 juni 2024
Tid: Kl. 15.00 - 16.00, efter seminariet är ni välkomna att stanna kvar på fika med våra experter.
Plats: KPMG Göteborg, Arena Platinan, våning 12, Mårten Krakowgatan 2

Malmö
Datum: 3 juni 2024
Tid: Kl. 11.00 - 13.00, lunch serveras från Kl. 12.00
Plats: KPMG Malmö, Nordenskiöldsgatan 8

Kontakt: Max Sundgren
Email: max.sundgren@kpmg.se

informative image