Hur påverkas du av ändrade 3:12-regler?

Den 3 juni presenteras 3:12-utredningen

KPMG bjuder in till frukostseminarium om utredningen i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt webinar.

3:12-reglerna har stor betydelse för beskattningssituationen för ägare till entreprenörsföretag och generellt för de flesta ägare till aktier i onoterade företag – såväl i svenska som utländska företag. Kommittén som arbetar med 3:12-utredningen påbörjade sitt arbete under 2022 och har sedan dess fått en delvis annan inriktning och två tilläggsdirektiv. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras och att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften ska underlättas. Enligt uppdraget ska utredningen också lämna förslag till de ändringar av reglerna som kommittén anser är lämpliga.

KPMG presenterar och kommenterar utredningens förslag och vilka effekter förändringarna bedöms komma att få i olika situationer. Naturligtvis kommer det finnas tillfälle att ställa frågor. Se mer information nedan om tider och platser för de olika tillfällena och anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst.

Varmt välkommen!

Tisdag 4 juni – Frukostseminarium om 3:12-utredningen i Stockholm
Frukost serveras från kl. 08.00 och därefter seminarium kl. 08:30-09:30
KPMG Stockholm, Vasagatan 16

Tisdag 4 juni – Frukostseminarium om 3:12-utredningen i Göteborg
Frukost serveras från kl. 08.00 och därefter seminarium kl. 08.30-09:30
KPMG Göteborg, Arena Platinan, våning 12, Mårten Krakowgatan 2

Onsdag 5 juni – Frukostseminarium om 3:12-utredningen i Malmö
Frukost serveras från kl. 08.00 och därefter seminarium kl. 08:30-09:30
KPMG Malmö, Nordenskiöldsgatan 8

Måndag 3 juni – Digitalt webinar om 3:12-utredningen
Tiden för webinariet är måndag 3 juni kl 16.00 – 17.00

informative image