Redovisningsnyheter

Välkommen till KPMG:s seminarium med nyheter inom redovisning och hållbarhet.

Vi kommer bland annat att behandla nedan ämnen:

• IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har ändrats i beskrivningarna av hur skulder ska klassificeras som kort- eller långfristiga samt med tillkommande upplysningskrav. Vi redogör för innebörden av IAS 1 i de här avseendena.

• Nyheter angående regler för företag som tillämpar IFRS® Accounting Standards samt nyheter från Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

• Information kring den publicerade lagrådsremissen avseende ändring av bokföringslagen gällande att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original.

• Nya och tillkommande krav för bostadsrättsföreningar på kassaflödesanalys och upplysningar.

• Information angående hållbarhet får ett allt större fokus. Vi guidar er genom utvecklingen inom området och vilka upplysningar som behöver lämnas samt koppling till den finansiella rapporteringen.

Seminariet kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmäl dig i god tid, antalet platser är begränsade. Våra seminarier blir ofta snabbt fullsatta.

Varmt välkommen!

Mer information

Stockholm - FULLBOKAT
Datum: 16 april 2024
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Vasagatan 16A

Göteborg
Datum: 18 april 2024
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Arena Platinan Vikingsgatan 3

Malmö
Datum: 18 april 2024
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Nordenskiöldsgatan 8

Kontakt:
Registrering: Astrid Engström
Seminariet är kostnadsfritt.

informative image