Aktuella skattefrågor inför årsskiftet

KPMG bjuder in till ett webinarie om aktuella skattefrågor inför årsskiftet 23/24 för onoterade företag och deras ägare

Under webinariet kommer vi bl.a. kommentera viktiga årsskiftesfrågor för ägare i fåmansföretag (enligt de s.k. 3:12-reglerna) och aktuella bolagsskattefrågor att särskilt ta hänsyn till inför bokslutet 2023 – t.ex. gällande ränteavdragsfrågor och koncernbidragsplanering. 

Varmt välkommen!

Mer information

Datum: Onsdag 6 december, Kl 8.30 – 9.15
Adress: Digitalt, länk till webinariet skickas ut 30 minuter före sänding.
Kontakt: Astrid Engström
Email: astrid.engstrom@kpmg.se

Filip Christensson

Partner,
Enterprise Tax 

Elina Sultan

Senior Manager,
Enterprise Tax

informative image