Vad händer med 3:12-reglerna?

KPMG bjuder in till ett webinarie

KPMG bjuder in till ett webinarie

KPMG bjuder in till ett webinarie om den senaste tidens utveckling på 3:12-området och den pågående 3:12-utredningen

På vårt webinarie kommer vi bl.a. presentera och diskutera senare rättsfall om viktiga delar inom 3:12-regelverket – t.ex. om utomståenderegeln och om reglerna för hur kapital och verksamhet i olika bolag kan leda till ”3:12-smitta” mellan olika bolag. Andra områden vi kommer att belysa är hur det förändrade ränteläget påverkar 3:12-reglerna och kvittningsmöjligheter. Vi kommer också att diskutera den pågående 3:12-utredningen som fått i uppdrag att se över reglerna i syfte att främja entreprenörskap och vad vi tror om framtidens 3:12-regler. Välkommen!

3:12-reglerna har stor inverkan på beskattningen vid utdelning och kapitalvinster på individers innehav av onoterade aktier. Reglerna har därför stor betydelse för många entreprenörer och för ägare i onoterade företag generellt. 

Datum: 14 September, Kl 11:30 -12:30
Address: Digitalt

informative image