Redovisningsnyheter

Välkommen till KPMG:s seminarium med fokus på det allra senaste inom redovisning samt hållbarhet och de nya rapporteringskraven. Seminariet kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ämnen och frågor som bland annat kommer att behandlas:

  • IASBs ändringar gällande upplysningar om redovisningsprinciper med beaktande av väsentlighet. Ändringarna ger en bra grund till att se över och reducera omfånget på redovisningsprinciperna och göra de mer företagsspecifika och meningsfulla.
  • Den globala minimiskatten som är på väg att införas kan få en väsentlig effekt för multinationella koncerner. Vilka upplysningar behöver lämnas i de finansiella rapporterna?
  • Vad har vi lärt oss av ESEF-rapporteringen?
  • Bokföringsnämndens publicering av föreslagna ändringar av K2 och K3. Vad innebär ändringarna?
  • Hur ska elstöd redovisas och presenteras i de finansiella rapporterna?
  • Företagens information avseende hållbarhet får ett allt större fokus och det kommer att komma ytterligare krav på upplysningar framöver.

Varmt välkommen!

Mer information

Mer information

Stockholm
Datum: 26 september
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Vasagatan 16

Göteborg
Datum: 27 september
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Vikingsgatan 3

Malmö
Datum: 29 september
Tid: 8:30-9:30. Vi bjuder på frukost från 8:00
Plats: Nordenskiöldsgatan 8

Seminarierna är kostnadsfria

Kontakt

Innehåll: Camilla Persson 
Registrering: Astrid Engström

informative image