Hållbarhetssemianrium

Välkommen till KPMG:s seminarium med fokus på det allra senaste från våra ledande experter inom hållbarhet. Seminariet kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företagens information avseende hållbarhet får ett allt större fokus och det kommer att införas mycket långtgående krav på utökade upplysningar framöver. Vilka förändringar ser vi i rapporteringslandskapet och vad kommer införandet av CSRD innebära för de företag som omfattas? EU:s gröna taxonomi gäller redan sedan något år. Vad kan man dra för erfarenheter av de första årens rapportering och vad gäller för de kommande åren? Vi kommer även prata om hur taxonomin samspelar med införandet av CSRD.

Varmt välkommen!

Mer information

Malmö
Datum: 29 september (i anslutning till redovisnings- samt skatteseminarium)
Tid: 10:00-11:30. Vi bjuder på fika från 9:30.
Plats: Nordenskiöldsgatan 8

Stockholm
Datum: 3 oktober
Tid: 10:00-11:30. Vi bjuder på lättare lunch från 11:30.
Plats: Vasagatan 16A.

Göteborg
Datum: 10 november
Tid: 10:00-11:30. Vi bjuder på fika från 9:30.
Plats: Vikingsgatan 3

Kontakt: astrid.engstrom@kpmg.se

Seminarierna är kostnadsfria. Anmäl dig gärna i god tid, antalet platser är begränsade.

informative image