Uppföljning - En nystart för svensk arbetskraftsinvandring

On demand – webinar på temat immigration

On demand – webinar på temat immigration.

Uppföljning - En nystart för svensk arbetskraftsinvandring

Onsdagen den 8 mars höll vi ett webinar på temat immigration. Förra året anordnade vi ett webinar på temat ”En nystart för svensk arbetskraftsinvandring”, men blev det verkligen så?

Immigration är fortsatt högt på agendan och vi har sällan sett så många förändringar av regelverk på kort tid. Många nya regler och praxis på kort tid i kombination med långa handläggningstider innebär en större osäkerhet i processen.
Ambitionen av en delvis ny lagstiftning har varit har förbättra systemet för arbetskraftinvandring men vi ser att det istället har inneburit andra utmaningar som drabbat både arbetsgivare och anställa.
Vi ser fortsatt ett högt tryck från många bolag att rekrytera internationell arbetskraft globalt men också nya kollegor som redan arbetar i Sverige som kan behöva arbetstillstånd.

Agenda: 

- Konsekvenser av nya regelverk samt implementering av detta
- Vikten av anställningskontrakt och annonsering
- Förändringar i regelverk för permanent uppehållstillstånd
- Nya förslag såsom minimilön och återkallande av tillstånd
- Generellt kring risker och sanktioner vid felaktigheter

Är du nyfiken på att veta mer?

-Lyssna in på det inspelade webinariet i efterhand
-Ta del av presentationen

informative image