Jerker Westerström

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Jerker är skattejurist med inriktning mot moms och verksam på KPMG:s skatteavdelning sedan 2007. Jerker har tidigare arbetat med skatterätt på domstol och på Setterwalls Advokatbyrå. Han har även bedrivit forskning inom momsområdet och är extern föreläsare vid Juridiska fakulteten i Lund. Jerker har en gedigen bakgrund inom momsområdet och har arbetat mycket med bl a fastighetsfrågor, internationella transaktioner av varor och tjänster, omstruktureringar. Jerker har varit involverad i flera stora projekt där momsrådgivningen varit en viktig faktor för kunderna.

  • Indirekt beskattning
  • Mervärdesskatt
  • Skatt
  • Jur. kand., Lunds universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Extern föreläsare Juridiska fakulteten vid Lunds universitet