Fredrik Waern

Partner i verksamhetsområde Små och medelstora företag

KPMG i Sverige

Fredrik är auktoriserad revisor och har varit verksam på KPMG i över 20 år. Fredrik har kunder i olika branscher och storlekar på företag, från mindre ägarledda till bolag som är noterade. Han har under åren varit ansvarig som kontors- och regionchef inom KPMG och ingår sedan 2016 i KPMG:s styrelse.

Kompetensområden

Ägarledda företag | Små och medelstora företag | Nationella marknader | Revision

  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg

  • Auktoriserad revisor

  • Medlem i FAR