David Wastå

Partner – Deal Advisory

KPMG in Sweden

David började på KPMG 2019 och har mer än 20 års erfarenhet som rådgivare inom olika transaktionsrelaterade tjänster där värdering utgjort en central del.  I tillägg har han under de senaste 12 åren varit engagerad som värderingsexpert i flera rättsliga tvister. David, är partner och chef för KPMGs Deal Advisory verksamhet i Göteborg och Malmö och han har ansvarat för en mängd olika värderingsuppdrag i olika branscher omfattande Fairness opinion, PPA, incitamentsprogram, modellering, skadeberäkning och expertvittnesutlåtande.