Joakim Thilstedt

Partner i verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Joakim är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 1994. Joakim har under alla år främst arbetat med revision av större företag, antingen börsnoterade, ägda av private equity eller staten. Han är också så kallad noteringsrevisor som genomför granskning av bolag som ansöker om notering på Nasdaq Stockholm Main Market. Under åren har Joakim innehaft flera interna roller, bland annat som ansvarig för revisionsverksamheten i Stockholm. Joakim har också haft flera roller inom branschorganisationen FAR innefattande styrelseledamot.

Kompetensområden

Tillverkningsindustri | Fastigheter | Media | Handel | Skogsindustri | Revision | Rådgivning

  • Magisterexamen i ekonomi, Stockholms universitet

  • Auktoriserad revisor

  • Ledamot av Rådet för finansiell rapportering