Patrik Sandell

Director, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Patrik har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn.

Han började som penning och valutamäklare på Nordea. Patrik har arbetat med digitalisering av valutahandel på Nordea, utvecklat finansiella policys och styrdokument för företag i alla storlekar över hela landet. Han har även arbetat för multinationella bolag såsom AstraZeneca och Scania inom respektive treasuryfunktion. På senare år arbetade han för Södertälje Kommun som ansvarig för skuldförvaltningen inom ramen för sin roll som internbankschef för tre av Sveriges 20 största kommuner.

Patrik har djup förståelse för både marknadens funktionssätt, dess produkter och de risker som företag och organisationer stalls inför.

Sedan ankomsten till KPMG har Patrik bland annat gjort benchmarkstudier och arbetat med olika finansieringsuppdrag samt i projekt kopplade till uppstart av ny verksamhet. Patrik är även ofta anlitad som ämnesexpert inom ramen för våra revisionsuppdrag.

  • Internationella marknader
  • Market and Treasury Risk
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Certifikat Ekonomistyrning, Civilekonomföreningen

  • Certifikat Ekonomistyrning, Civilekonomföreningen

  • Kurser i Juridik, Stockholms Universitet

  • Kurser i Engelska & Medicin, Sandhills Comm. College, NC USA