Maria Spaak

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG in Sweden

Maria är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 2010. Dessförinnan arbetade Maria på Skatteverket. Maria arbetar som rådgivare inom de flesta områdena som t ex koncernbeskattning, fusioner, omstruktureringar och arbetar även med inkomstdeklarationer och pensionsfrågor. Maria har också erfarenhet av projektledning och due diligence och då främst inom fastighetssektorn. Maria ingår i KPMG Skatts Real Estate Group och KPMG:s pensionsnätverk.

  • Bygg och konstruktion
  • Corporate Tax
  • Skatt
  • Tax Compliance
  • Jur kand, Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR

  • Ingår i KPMG:s pensionsnätverk

  • Ingår i KPMG Skatts Real Estate Group