Johanna Sällvin

Partner

KPMG i Sverige

Johanna har arbetat med revision på KPMG sedan 1999 och sedan 2015 är Johanna också ansvarig för vår Departement of Professional Practice (DPP) som arbetar med att utveckla KPMGs revisionstjänst vad gäller både kvalitet och effektivitet. Inom externrevisionen har Johanna arbetat inom flertalet branscher och typer av bolag men har hela tiden haft ett fokus mot den finansiella sektorn. På senare år har det blivit en större fokusering och inom externrevisionen arbetar hon numera i stort sett uteslutande med revisionsuppdrag inom denna sektor.

  • Financial Services
  • Kapitalmarknader
  • Revision
  • Magisterexamen Företagsekonomi, Stockholms universitet

  • Auktoriserad revisor

  • Licensierad revisor i finansiella företag

  • KPMGs representant i FARs arbetsgrupp för finansiella företag