Caroline Selander

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Caroline arbetar på KPMG sedan 2011 och har dessförinnan arbetat på Skatteverket i fem år. Caroline arbetar främst med momsrådgivning inom internationell varu- och tjänstehandel, due dilligence samt compliance. Caroline har även arbetat som momsexpert inom en koncern där hon ansvarade för den löpande momsrådgivningen och momsrapporteringen för fem svenska bolag samt bistod de utländska dotterbolagen med deras svenska momsredovisning.

  • Indirekt beskattning
  • Mervärdesskatt
  • Skatt
  • VAT, GST and Sales Taxes Compliance
  • VAT, GST and Sales Taxes Process and Technology
  • Magister i handelsrätt från Jönköping International Business School

  • KPMG Global – Process & Technology Academy

  • Medlem i FAR