Carina Segersten

SAP Lead, Technology Transformation, Management Consulting

KPMG i Sverige

Carina är Senior Manager på Technology Transformation, KPMG Sverige.

Carina har över 10 års erfarenhet av att arbeta inom internationella IT-företag, främst med implementering av SAP Finance och andra ERP-lösningar för finans- och ekonomi. Hennes expertis innefattar finans, systemimplementation, testledning samt projektledning. Hon har lång erfarenhet av att projektleda tvärfunktionella team inom finans, HR och IT.

  • MSc Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

  • IT and business informatics, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

  • Implementering av finanslösningar

  • Projektledning