Annelie Svensson

Konsult

KPMG i Sverige

Annelie är socionom (fil.mag) och arbetar på KPMG sedan 2013. Hon arbetar främst med verksamhetsrevision och rådgivning mot offentlig sektor där specialområdet är socialtjänst. Annelie har tidigare erfarenhet av organisationsutveckling och tillsynsarbete inom kommunal verksamhet och vid Länsstyrelsen och är väl förtrogen med regelverk och lagstiftning inom socialtjänstens område.

  • Human and Social Services
  • Offentlig sektor
  • Rådgivning