Magnus Sjöström

Partner, Head of Digital & innovation

KPMG in Sweden

Magnus är senior rådgivare inom program- och förändringsledning. Han är specialist på komplexa förändringsprogram där IT och affärssystem utgör viktiga komponenter vid införandet av gemensamma processer och system inom komplexa, ofta multinationella, organisationer. Han har en omfattande erfarenhet av programledning och förändringsledning vid implementering av nya eller harmoniserade processer samt större organisationsförändringar. De flesta av uppdragen har utförts i internationella miljöer där hänsyn måste tas till kultur och lokala lagkrav i samband med en ny, gemensam verksamhetsmodell. Innan Magnus började på KPMG var han chef och senior rådgivare, med övergripande kundansvar, på ett nordiskt ERP-baserat konsultföretag. Magnus har branscherfarenhet inom bankväsende, detaljhandel, fordonsindustri, industriell tillverkning, olja och gas, processindustri, tryckeri och media, samt kollektivtrafik.

  • IT Management
  • Rådgivning
  • M. Sc. Mechanical Engineering & Industrial Production & Organisation, Chalmers tekniska högskola,1998

  • MBA med internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg, 2002