Henrik Svensson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Henrik är skatterådgivare och arbetar med frågor inom internprissättning.

Henrik är skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 2016. Dessförinnan arbetade Henrik  på Skatteverket. Henrik arbetar med internprissättingsfrågor inom olika branscher men har tidigare arbetat med frågor inom svensk och internationell beskattning. Henrik ingår i KPMG:s etableringsgrupp som bistår utländska företag som vill starta verksamhet i Sverige. 

  • Corporate Tax
  • Internprissättning
  • Transfer Pricing Advisory
  • Degree of Master of Laws (LL.M) with a major in Commercial and Tax Law, Jönköping International Business School, Sweden

  • Degree of Bachelor of Commercial and Tax Law, Jönköping International Business School, Sweden