Steven Robertson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Steven har arbetat på KPMG sedan 2008. Dessförinnan arbetade han på Skatteverket i 8 år. Steven arbetar främst med skattefrågor rörande indirekta skatter, såsom moms och punktskatter, för företag verksamma i den finansiella sektorn. Sedan 2011 har Steven även fokuserat på de nya regelverken avseende automatiskt informationsutbyte mellan stater (FATCA, CRS m m). Steven är flitigt anlitad av svenska, såväl som större internationellt verksamma, företag inom den finansiella sektorn (försäkringsbolag, banker, kapitalförvaltare m fl)

  • Financial Services
  • Indirekt beskattning
  • Insurance Premium Taxes
  • International Markets
  • National Markets
  • Tax
  • Jur kand, Lunds universitet

  • Ekonomistudier, Lunds universitet