Håkan Reising

Partner

KPMG in Sweden

Håkan började på KPMG 2013 och arbetar främst med börsnoterade och internationella företag, företrädesvis inom industri och Private Equity. Innan Håkan började på KPMG var han 26 år på EY, där han blev partner 2001. Håkan är auktoriserad revisor sedan 1993.

  • Audit
  • International Markets
  • National Markets
  • B.B.A, Lunds Universitet