Jörgen Ström Oback

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Jörgen är skattespecialist inom indirekt beskattning. Jörgen började på KPMG 2009 och har över 20 års erfarenhet av moms och andra indirekta skatter, bl a från arbete i London och på Skatteverket. Jörgen är ansvarig för indirekt skatt i KPMG:s M&A-verksamhet.

  • Bygg och konstruktion
  • Jur kand, Stockholms universitet

  • English Law, University of Surrey

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR