Henrik Ohlin

Auktoriserd skatterådgivare i Malmö

KPMG i Sverige

Henrik har arbetat på KPMG sedan 2017. Henrik har arbetat med skattefrågor i mer än 18 år och är särskilt specialiserad på skatterättslig rådgivning mot ägarledda bolag. Vidare är Henrik särskilt inriktad på rådgivning mot fastighetsbolag, såväl vad gäller strukturering av förvaltandet av fastigheterna som rådgivning i samband med transaktioner. I arbetet ingår vidare biträde vid upprättande av inkomstdeklarationer samt hjälp i samband med skatterevisioner och skatteprocesser.

  • Corporate Tax
  • Juris kandidatexamen, Lunds Universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR